15 octubre 2011

FAMILY BLYTHE ( October 2011 )

FAMILY BLYTHE ( October 2011 )


De izq. a derecha:

-VIOLETA:Prima dolly Violet.


-ANAÏS:Prima dolly Ashlette.


-????:Bohemian Peace custom by Musidora ( Lady Tirana ).


-LILA:ADG Kozy Kape custom.


-LOUISE VERÓNICA:Disco Boogie.


-ANASTASIA:Cassiopeia Spice.


-NATALIA:Groove Groovy.